یکی از پلان ها را انتخاب نمائید

کلیه پلان ها شامل 30 روز گارانتی بازگشت می شوند طراحی سایت با خرید این بسته ها رایگان خواهد شد

Plan G1 دانشجویی

250 MB فضا
بانک اطلاعاتی MySQL 5.5.52
SSD هارد
بی نهایت ترافیک ماهیانه
1 وب سایت
20 صندوق پستی
میزبانی در داخل ایران

Plan G2

500 MB فضا
بانک اطلاعاتی MySQL 5.5.52
SSD هارد
ترافیک ماهیانه نامحدود
تعداد راه اندازی سایت نامحدود
میزبانی در داخل ایران

Plan G3

1000 MB فضا
بانک اطلاعاتی MySQL 5.5.52
ترافیک ماهیانه نامحدود
طراحی سایت رایگان
تعداد راه اندازی سایت نامحدود
30 صندوق پستی
میزبانی در داخل ایران

Plan G4

3000 MB فضا
بانک اطلاعاتی MySQL 5.5.52
ترافیک ماهیانه نامحدود
تعداد راه اندازی سایت نامحدود
30 صندوق پستی
میزبانی در داخل ایران

هاست نامحدود 1 موجود است
test
Plan G10

10000 MB فضا
بانک اطلاعاتی MySQL 5.5.52
ترافیک ماهیانه نامحدود
تعداد راه اندازی سایت نامحدود50 صندوق پستی
میزبانی در داخل ایران